Witamy na naszej stronie i zapraszamy do szkoły

Zapewniamy bezpłatne nauczanie, ciekawe kierunki, ciepłą i koleżeńską atmosferę, nowoczesne sale wykładowe, internat, świetne warunki do uprawiania sportu w przepięknej okolicy.

Nauka odbywa się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym

Kto nie zdążył rozpocząć nauki w naszej szkole od września? - zapraszamy na nabór zimowy (nauka rozpoczyna się z końcem stycznia 2017 roku) na  kierunki - Technik masażysta, Opiekunka dziecięca i Asystentka stomatologiczna. ZAPRASZAMY!


  • Absolwenci naszej szkoły z kierunku Technik masażysta mogą kontynuować naukę na kierunku Fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.Uczelnia ta przyznaje 50 dodatkowych pkt kandydatom, którzy ukończyli szkołę policealną na kierunku Technik masażysta.Patrz uchwała  rekrutacyjna senatu na rok 2016/17 zał.nr 7 pkt 5.
  • Dla naszych absolwentów istnieje możliwość podjęcia nauki na skróconych studiach I stopnia (1,5 roku), specjalność: promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego w Wyższej Szkole Teologiczno- Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Więcej informacji na stronie: http://www.wsth.pl/instytuty/instytut-promocji-zdrowia